Oversikt over U.S. Strategiske Petroleum Reserver (SPR)

U.S. Strategiske Petroleum Reserver (SPR) er anerkjent som verdens ledende nødlager for råolje, noe som understreker USAs forpliktelse til energisikkerhet og økonomisk robusthet. Opprettet som svar på utfordringene fra oljeembargoen på 1970-tallet, fungerer SPR som en beskyttende buffer mot kortvarige forstyrrelser i oljeforsyningen. Dens opprinnelse, nøkkelrolle og nåværende status gir et omfattende innblikk i nasjonens energilandskap. Det er verdt å merke seg at USA offentliggjør nye lagringstall for SPR hver uke, noe som sikrer oppdaterte innsikter i dens stadig skiftende innflytelse både nasjonalt og globalt.

US - Strategic Petroleum Reserves 2024-02-16

Statistics
Last Value 359.51M
Latest Period 2024-02-16
Last Week 358.76M
Change from Last Week 0.21%
1 Year Ago 371.58M
Change from 1 Year Ago -3.25%
Change from 3 Years Ago -43.66%
Change from 5 Years Ago -44.62%
Frequency Weekly
Unit Barrels