S&P 500
(0.03%) 5 088.80 points
Dow J
(0.16%) 39 132 points
Nasdaq
(-0.28%) 15 997 points
Oil
(-2.60%) $76.57
Gas
(-8.66%) $1.582
Gold
(0.74%) $2 045.80
Silver
(0.84%) $22.98
Platinum
(0.11%) $906.50
USD/EUR
(0.04%) $0.924
USD/NOK
(0.33%) $10.53
USD/GBP
(-0.12%) $0.789
USD/RUB
(1.83%) $94.73

Sanntidsoppdatering for Avalanche USD [AVAXUSD]

Børs: CRYPTO
BUY
58.00%
return -5.48%
SELL
44.90%
return 0.56%
Sist oppdatert24 feb 2024 @ 06:44

0.57% $ 36.13

SELG 202 min ago

@ $35.59

Utstedt: 24 feb 2024 @ 03:21


Avkastning: 1.52%


Forrige signal: feb 24 - 02:45


Forrige signal: Kjøp


Avkastning: 0.62 %

Live Chart Being Loaded With Signals

Commentary (24 feb 2024 @ 06:44):

Stats
Dagens volum 487.06M
Gjennomsnittsvolum 879.11M
Markedsverdi 13.63B
Last Dividend $0 ( N/A )
Next Dividend $0 ( N/A )
P/E 0
ATR14 $1.103 (3.05%)

Volum Korrelasjon

Lang: 0.02 (neutral)
Kort: -0.38 (neutral)
Signal:(52) Neutral

Avalanche USD Korrelasjon

10 Mest positive korrelasjoner
10 Mest negative korrelasjoner

Visste du det?

Korrelasjon er en statistisk måling som beskriver forholdet mellom to variabler. Den varierer fra -1 til 1, hvor -1 indikerer en perfekt negativ korrelasjon (hvor en variabel øker, går den andre ned), 1 indikerer en perfekt positiv korrelasjon (hvor en variabel øker, går den andre også opp), og 0 indikerer ingen korrelasjon (det er ingen forhold mellom variablene).

Korrelasjon kan brukes til å analysere forholdet mellom to variabler, ikke bare aksjer. Det er vanligvis brukt innen områder som finans, økonomi, psykologi, og mer.

Avalanche USD Korrelasjon - Valuta/Råvare

The country flag 0.75
( moderate )
The country flag -0.11
( neutral )
The country flag 0.00
( neutral )
The country flag 0.27
( neutral )
The country flag -0.80
( strong negative )
The country flag -0.56
( weak negative )

Avalanche USD

OmLive Signaler

Live Trading signaler pa denne siden er ment til å hjelpe deg i beslutningsprossessen for når du bør KJØPE eller SELGE NA. Signalene har opp mot 1-minutt forsinkelse; som med alle andre indikatorer og signaler, er det en viss sjanse for feil eller feilkalkuleringer.

Live signalene er kun veiledende, og getagraph.com tar ikke noen form for ansvar basert pa handlinger gjort på disse signalene som beskrevet i Terms of Use. Signalene er basert på en rekke indikatorer og påliteligheten vil variere sterke fra aksje til aksje.